Banner

Modern Savunma Sanayii İçin Öncü Metal Şekillendirme Yöntemleri

40 yılı aşkın metal şekillendirme sektöründeki tecrübemizle savunma sanayi için stratejik öneme sahip flowforming, shearforming, hot spinnig makineleri ve ex-proof presleri üretmekteyiz. Ayrıca birçok farklı ileri teknoloji parçalar üretmekteyiz.

Repkon Savunma Sanayi Faaliyet Alanları:

Savunma

1122Repkon olarak, patentli Free Flowforming teknolojimiz sayesinde mermi kovanları üretimlerini gerçekleştirmekteyiz. Ar-Ge ekibimiz Flowforming yöntemiyle, Ø25mm - Ø40mm pirinç veya çelik malzemeden orta menzilli mermi kovanları ile Ø70mm - Ø 155mm aralıklarda orta ve uzun menzilli mermi kovanları üretmeyi başarmıştır. Repkon Free Flowforming teknolojisi ile üretilen mermi kovanlarının ölçülerindeki doğruluk, parça geometrisi ve yüzey kalitesi mükemmeldir.

Bilindiği gibi geleneksel mermi kovanı üretimi çok aşamalı ve pahalı bir işlemdir. Geleneksel üretim aşamalarında ısıl işlem, yüzey temizleme, fosfatlama ve benzeri çok sayıda ara işlemi gerekmektedir, bu da maliyetleri ve proses zamanın arttırmaktadır. Ancak geliştirmiş olduğumuz patentli Free Flowforming teknolojimiz sayesinde artık tüm bu zorlu işlemleri ortadan kaldırarak mermi kovanı üretimini tek pasoda yaparak ve kritik avantajlar sağlayarak üretimleri gerçekleştirmekteyiz. Mermi kovanı üretimi için sağlamış olduğumuz avantajların başlıcaları:

 • Net Şekil veya Yakın Net Şekil Oluşturma
 • Bitmiş üründe yüksek doğruluk, silindirlik ve dairesellik toleransları
 • Parça uzunluğunun tamamında en iyi eş merkezlilik değerleri
 • İç tornalama operasyonlarını ortadan kaldırma
 • Parçanın dış paso işlemlerinde minimum işleme süreci
 • Homojen ve tek formda tane yapıları
 • Çok daha kısa mandrel yapısı
 • Daha az hammadde kullanımı, minimum enerji tüketimi ve minimize edilmiş proses aşamaları ile yüksek üretim adetleri ve üretim parametreleri
 • Soğuk şekillendirme etkisinden dolayı gelişmiş malzeme özellikleri (çok düzgün ve aynı yöne uzanan eksenel tane yapıları)
 • Malzemenin kazandığı yüksek çekme mukavemeti sayesinde çok daha hafif parça üretimi
 • Minimize edilmiş işleme prosesleri ve hafif tasarımı sayesinde çok daha az malzeme kullanımı
 • İşleme prosesinin en aza indirilmesi ile soğuk şekillendirme şekillendirme sonrası en iyi geometrik toleranslar
 • Mükemmel iç yüzey pürüzlülüğü
 • Sürekli ve pürüzsüz şekillendirme işleminden dolayı minimum kalıcı gerilme
 • Parça et kalınlığı boyunca en ideal malzeme sertliği değişimi

3344

Flowforming teknolojisi, Havacılık ve Savunma sanayiinde 50 yıldan fazla süredir kullanılan ileri bir soğuk şekillendirme teknolojisidir. Bu teknolojideki yeni gelişmelerle ve patentli üretim tekniğimiz Free Flowforming yöntemi ile artık daha düşük maliyetli ve daha yüksek hassasiyete sahip namlular üretmek mümkün hale gelmiştir.

Uzun yıllardır Flowforming tekniği savunma ve havacılık sanayindeki birçok uygulamada kullanılmasına rağmen bugüne kadar teknolojik şekillendirmedeki sınırlamaları sebebiyle bu teknoloji ile namlu üretmek mümkün değildi. Patentli "Free Flowforming" Teknolojimiz sayesinde geleneksel ileri ve geri flowforming tekniğinin mevcut kısıtlamalarını ortadan kaldırarak flowforming yöntemiyle namlu üretimini mümkün hale getirdik.

Repkon Free Flowforming Teknolojisi, mevcut durumda kullanılan tek noktalı veya çok noktalı raybalama yöntemiyle üretim, delme işlemi ile yiv seti oluşturma ve elektrokimyasal işlemeler gibi geleneksel imalat tekniklerine göre çok daha üstün bir alternatif sunmaktadır.

Aşağıda listelenen avantajlara ek olarak “free” flowforming teknolojimiz, imalat sınırlamalarını en aza indirgeyerek daha karmaşık namlu tasarımları oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

 • Sürekli ve kesintisiz soğuk dövme işleminin etkisiyle malzemeye mukavemet  artışı sağlanmaktadır, böylece flowforming ile üretilen namlunun ömrü talaşlı imalat yöntemine göre daha uzun olmaktadır.
 • Nihai form veya nihai forma yakın şekil verme sayesinde yüksek oranda malzeme tasarrufu sağlanmaktadır.
 • Darbesiz şekillendirme nedeniyle daha uzun ömürlü şekillendirme röleleri ve kalıplar.
 • Başka şekil verme teknikleriyle kullanımı mümkün olmayan birçok malzeme “free” flowforming yöntemimiz ile namlu üretimlerinde kullanılabilmektedir.
 • Proses öncesi ön gerilim ve ön yükleme sayesinde malzeme ömrü uzatılabilmektedir.
 • Kusursuz iç ve dış yüzey kalitesi.
 • Hiçbir talaş kaldırma işlemine gerek duyulmadan talep edilen hassasiyetlerde ve toleranslarda kusursuz namlu üretimi.
 • Aralıksız soğuk dövme etkisi ile mikro çatlaklar en aza indirgenmektedir.

Flowforming tekniğiyle şekillendirilen çelik havan topu namlularının daha hızlı, mevcut namlulardan %50 ile %75 daha düşük maliyetle ve daha düşük ağırlıkta üretilebilmektedir. Havan topu namlusunun ileri formlama teknolojisi olan flowforming (akıtarak şekillendirme) metodu ile üretim yapılması durumunda ortaya çıkan temel avantajlar aşağıda sıralanmıştır;

 • Girdi malzeme ve işçilik maliyetinin azaltılarak,
 • Namlu iç yüzeyinde flowform sonrası mekanik işlem gereksinimini kaldırarak,
 • Free flowforming tekniği nedeniyle düşük kalıp aşınma değerleri ve üretim kalıbının arttırılmış dayanım ömrü ile,
 • Flowforming ile üretim nedeniyle yüksek korozyon dayanımı ve namlunun ömrü boyunca yüksek atım performansını ve dağılım hassasiyetini koruyarak üretebilmektedir.

 

Havan topu namlusunun ileri formlama teknolojisi olan flowforming (akıtarak şekillendirme) metodu ile üretim yapılması durumunda ortaya çıkan temel avantajlar aşağıda sıralanmıştır;

Sıra No

Açıklama

Avantaj

1

Daha az malzeme kullanımı

Girdi malzeme maliyetinin azalması

2

İhmal edilebilir oranda fire ile üretim yapma imkanı

Girdi malzeme ve işçilik maliyetinin azalması

3

Yüksek tolerans değerlerine ulaşma (et kalınlığı dağılımı, ovallik, koniklik ve namlu doğruluk hassasiyetlerinin yükselmesi)

Kalitenin artması

4

Nihai parça formuna ve ölçülerine çok yakın parça üretimi mümkündür

İşçilik maliyetinin ve kullanılan ekipman yatırımının azalması

5

Namlu iç yüzeyinde flowform işlemi sonrası mekanik işlem gereksinimi ortadan kalkar

İşçilik maliyetinin ve kullanılan ekipman yatırımının azalması

6

Dış yüzeyde torna ihtiyacı minimum seviyeye iner

İşçilik maliyetinin ve kullanılan ekipman yatırımının azalması

7

Malzemenin iç yapısında yüksek seviyede iyileşme, tane yapılarının küçülmesi, yönlenmesi ve homojen hale gelmesi

Parça kalitesinin artması, atım ömrünün artması, titreşimim azalması, daha az namlu kullanımı ile maliyet azalması

8

Flowforming prosesi sayesinde girdi malzemesindeki minör hataların (boşluk, kirlilik gibi) kompanse edilmesinin yanısıra büyük hataların ortaya çıkarılması ile parçanın beklenen ömür performansını yerine getirmesi mümkün olmaktadır

Atım ömrünün artması, işçilik giderlerinde azalma, daha az namlu kullanımı ile maliyet azalması

9

Namlu titreşiminin minimum seviyeye azaltılması

Atış dağılım hassasiyetinin artması ile yüksek hedef tamlığı değerlerine ulaşma

10

Free flowforming tekniği nedeniyle düşük kalıp aşınma değerleri ve arttırılmış kalıp dayanım ömrü

Kalıp maliyetlerinin azalması

11

Flowforming ile üretim nedeniyle yüksek korozyon dayanımı ve namlunun ömrü boyunca yüksek atım performansının sağlanması

Daha az namlu kullanımı ile maliyet azalması

 

Daha fazla bilgi için lütfen broşürü indirin

Namlu Mermi Kovanı Savunma